ดูหนัง24 Redemption (2008) ปฎิบัติการพิเศษ 24ชม. วันอันตราย